Med en hætteopvasker får man en mere ergonomisk arbejdsgang. Hætteopvaskemaskinerne anbefales til de større opvaskebehov, ellers kan man sagtens “nøjes” med en underbordsopvasker. En hætteopvasker anbefales i forbindelse med en opvaskesektion, hvor man ved siden af hætteopvaskemaskinen, har tilkoblet et forskyllebord, der er bestående af et stålbord med armatur og spulearm (før opvaskemaskinen), samt et tørrebord efter opvaskemaskinen. Dette er det perfekte setup til store opvaskebehov, da man kan vaske op langt mere effektivt og samtidig med færrest mulige løft, da man blot slider opvaskebakken fra forskyllebordet, viderefører denne til hætteopvaskemaskinen og efterfølgende slider denne ud på tørrebordet. Hurtigt, enkelt og ergonomisk til de store opvaskekrav.
Forventer du (40-100 kurve pr. dag ) eller vil installere den ergoniske korrekte opvaskemaskine skal du vælge en hætte opvaskemaskine