KORREKT FEDTUDSKILNING GJORT SIMPELT.
Det danske firma BIOGRAM, har udviklet et aggregat som monteres til eksisterende afløb,fedtudskilning eller rørføring for biokværne.
INGEN TILSTOPNINGER, REDUCERET LUGT GENER, INGEN VEDLIGEHOLDELSE
Vi er selvfølgelig autoriseret installatør af biogram produkter.

Drift besparende
Færre slamsugning af rør system, da fedten ikke kan sætte sig i rørene.

Reducere lugtgener
En veldimensioneret og korrekt installeret Biogram fedtudskiller løser mange af de problemer der er i forbindelse med fedtudskiller og kloakering i storkøkkener, levnedsmiddelindustrien og institutioner herunder lugtgener fra udtørret afløb samt nedbrydning af bio affald i kloak rørene.
Ved installering af en Biogram fedt udskiller i dit kloak system reduceres lugt gener med op til 80%

Hvordan fungere den ?
Et Biogram aggregat fungerer som en katalysator, der fjerner statisk elektricitet. Det medfører at fedtets indre bindinger ændres, hvorved fedtet nedbrydes. Lidt ligesom en forbrænding af fedt, men på en langsommere måde og uden varmeudvikling. Processen beskrives bedst som en kold forbrænding.
Når fedtet nedbrydes besidder det ikke længere fedtets uheldige egenskaber, men er via koldforbrændingen blevet omdannet til H2O og CO2